Полезная информация

Модуль 5 Фінанси для керівників

21.11.2012

Про що можуть розповісти фінансові звіти

Як керувати результатами за допомогою фінансових показників:

загальне поняття про фінансову звітність
баланс
звіт про фінансові результати
звіт про рух грошових коштів
звіт про власний капітал

Види діяльності. Витрати за видами діяльності
Основні фінансові коефіцієнти

показники рентабельності
показники структури капіталу
показники оборотності
інші показники
аналіз фінансових коефіцієнтів

Фактори, що впливають на прибуток фірми. Аналіз рентабельності продажів

Рентабельність капіталу. Піраміда DuPoint.
Що шукати у фінансових звітах. Як читати цифри?
Прибуток проти готівкових грошей. Різниця між потоком готівки і прибутком.
Як гроші переміщуються в межах бізнесу. Управління оборотним капіталом

Управління власним і залученим капіталом підприємства

управління власним капіталом
управління зобов'язаннями
операційний важіль (операційний леверидж)
фінансовий важіль (фінансовий леверидж)

Управління активами організації

основні засоби. Амортизація.
нематеріальні активи
управління оборотним капіталом підприємства

Управлінський облік і звітність

Навіщо необхідний управлінський облік?

Які вимоги зацікавлених осіб в отриманні інформації з даних управлінського обліку

Яка інформація необхідна Генеральному директору?
Яка інформація необхідна ТОП менеджменту?
Яка інформація необхідна мідл - менеджменту?

KPI і побудова системи управлінської звітності

<< Назад